Hyppää sisältöön

Visiotuki-verkkopalvelu

15.4.2021 alkaen Opintokeskus Vision myöntämä tuki yhdistysten omaan koulutustoimintaan hallinnoidaan Visiotuki-verkkopalvelun kautta.


MIKÄ ON VISIOTUKI-VERKKOPALVELU?

 • Visiotuki-verkkopalvelu on Opintokeskus Vision verkkopalvelu, jonka kautta hallinnoidaan jatkossa Vision myöntämä tuki yhdistysten omaan koulutustoimintaan (ent. opintotilaisuustuki).
 • Verkkopalvelu kokoaa yhteen kaikki yhdistyksenne tiedot Vision myöntämään koulutustukeen liittyen!
 • Visiotuki-palvelusta löydät myös kaikki ajankohtaisimmat ohjeet, tukimateriaalit ja tiedotteet 
 • Verkkopalvelun käyttöä varten tarvitset henkilökohtaiset käyttäjätunnukset.
 • Palvelu otetaan käyttöön 15.4.2021 ja se löytyy osoitteesta: https://visiotuki.fi/

KENELLE VISIOTUKI-VERKKOPALVELU ON TARKOITETTU?

 • Visiotuki-verkkopalvelu on tarkoitettu Vihreän Sivistysliiton jäsenjärjestöille sekä Vision muille opintokumppaneille.
 • Opintokumppaneilla tarkoitamme kaikkia niitä yhdistyksiä, joiden koulutustoimintaa Visio on tukenut ns. opintotilaisuustuella ja joiden kanssa Visio on allekirjoittanut sopimuksen opintokumppanuudesta.
 • Lista Vision opintokumppaneista löytyy täältä

MIKÄ MUUTTUU?

Keskeisimmät muutokset, joita Visiotuki-palveluun siirtyminen tuo mukanaan ovat:

 • Visiotuen hakeminen edellyttää jatkossa kirjautumista verkkopalveluun. Avoimet verkkolomakkeet poistuvat kokonaan käytöstä.
 • Yhdistysten tulee hakea Visiosta vuosikiintiötä ennen koulutusten suunnitelmien ilmoittamista.
 • Koulutusten suunnitelmien ilmoittaminen ja selvitysten laatiminen vastaavat pitkälti nykyistä prosessia, vain alusta on eri.
 • Joka 10:lle koulutukselle lähtee järjestelmästä automaattisesti pistokokeet, joissa Visioon toimitetaan tositteet siitä koulutuksesta, jota pistokokeet koskevat. Tositteet toimitetaan verkkopalvelun kautta.
 • Selvitysten laatimisen jälkeen yhdistykset saavat Visiotuki-palvelusta selkeän tukilaskelman maksetusta tuesta ja sen perusteista.
 • Visiotuki-verkkopalvelun myötä olemme tehneet myös pieniä tarkennuksia mm. hyväksyttyjen kulujen listaan. Näistä lisätietoja myöhemmin.
 • Visiotuki-verkkopalvelun käyttäjätietolomake korvaa aikaisemmin opintokumppanien kanssa laaditut sopimukset. 

OHJEITA SIIRTYMÄVAIHEESEEN

 • Jos yhdistyksellänne on jo valmiita tilityksiä vuodelta 2021, siirtyvät ne sellaisenaan Visiotuki-verkkopalveluun.
 • Ennen 8.4.2021 tulevat hakemukset käsitellään entiseen tapaan ja tiedot siirtyvät huoltotauon aikana Visiotuki-palveluun. Koulutusten selvitykset laaditaan uudella alustalla.
 • Vanhat lomakkeet poistuvat käytöstä 8.4.2021
 • Vision tukipalvelut ovat huoltotauolla 9.–14.4.2021
 • Visiotuki-verkkopalvelu aukeaa 15.4.2021

MITEN PALVELU OTETAAN KÄYTTÖÖN?

Askel 1: Käykää täyttämässä Vision verkkosivuilla oleva käyttäjätietolomake

 • Visiopalvelun käyttöönotto alkaa käyttäjätietolomakkeen täyttämisellä. 
 • Ensimmäisellä kerralla käyttäjätietolomakkeella ilmoitetaan palveluun liitettävän yhdistysten tiedot sekä ja palvelun käyttäjien tiedot. Jatkossa samaa lomaketta voi käyttää mm. uusien käyttäjien lisäämiseen tai vanhojen poistamiseen. 
 • Huomatkaa, että käyttäjätunnukset ovat aina henkilökohtaisia! Jos yhdistyksessä kaksi henkilöä käyttää Visiotuki-palvelua, tulee molemmilla olla sinne omat tunnukset. 
 • Lomakkeeseen tarvitaan aina myös yhdistyksenne nimenkirjoittajan tiedot. 
 • Lomake allekirjoitetaan sähköisesti Visma sign -allekirjoituspalvelun kautta. Sekä uudet käyttäjät että valtuuttaja saavat muutaman päivän sisällä sekä sähköpostitse että tekstiviestinä kutsun allekirjoittaa lomake.  Allekirjoittamiseen tarvitaan verkkopankkitunnukset. 
 • Lähettäkää käyttäjätietolomake Visioon tiistaihin 6.4.2021 klo 16 mennessä. Tämä on tärkeää etenkin niiden yhdistysten kohdalla, jotka a) ovat jo laittaneet hakemuksia sisään tai b) ovat aikeissa hyödyntää Vision tukea koulutuksiinsa vuoden 2021 aikana.

Täytä käyttäjätietolomake 6.4.2021 klo 16 mennessä osoitteessa:
https://opintokeskusvisio.fi/tuet/kayttajatietolomake/
(lomake avautuu uuteen ikkunaan)

Askel 2: Ilmoittakaa arvionne vuoden 2021 vuosikiintiöstä 6.4.2021 mennessä.

Käyttäjätietolomakkeen lisäksi haluamme kuulla toiveenne vuoden 2021 vuosikiintiöstä. 

 • Vuosikiintiöllä tarkoitetaan sitä tuntimäärää, jonka haluatte, että Visio varaa teidän yhdistyksenne käyttöön tämän vuoden aikana.
 • Visiotuki-palvelun käyttäminen edellyttää vuosikiintiötä. Ilman sitä, ette voi aloittaa koulutustietojen ilmoittamista palvelussa!
 • Kiintiöiden myöntämiseen vaikuttaa hakemusten määrä ja Vision strategiassa olevat painotukset (ks. Vision koulutusten teemat)
 • Vuosikiintiöön voidaan tehdä muutoksia toimintavuoden aikana, jos näyttää esim. siltä, että suunnitellut tunnit eivät toteudu tai jäävät kesken.
 • Jatkossa vuosikiintiöitä seuraavalla vuodelle haetaan aina kuluvan vuoden marraskuussa. Ts. vuoden 2022 kiintiöhaku aukeaa marraskuussa 2021. Hakuajasta lähetetään tiedote kaikille Visiotuki-verkkopalvelun käyttäjille.
 • On tärkeää, että ilmoitatte nyt toiveen yhdistyksenne vuoden 2021 tuntikiintiölle. Vuonna 2021 yhdistyksille on jaossa aikaisempaa vähemmän opintotunteja ja jos ne korvamerkitään nyt toisille yhdistyksille, emme voi luvata vuosikiintiötä jälkikäteen. Jos arviointi on vaikeaa, voi Visiosta tiedustella aikaisempien vuosien tuntitilastoja!

Ilmoita vuosikiintiötoive lomakkeella 6.4.2021 klo 16 mennessä osoitteessa:
https://opintokeskusvisio.fi/tuet/kiintio2021/
(lomake avautuu uuteen ikkunaan)

Askel 3: Odottakaa, että saatte Visiosta tunnukset sekä palvelun käyttöohjeet

 • Jos käyttäjätietolomake on toimitettu Visioon ajallaan ja kaikki asianosaiset ovat sen allekirjoittaneet, saatte käyttäjätunnukset 15.4.2021 sähköpostiinne.
 • Jos olette ilmoittaneet meille toiveenne vuoden 2021 vuosikiintiöstä, näette yhdistyksellenne myönnetyn vuosikiintiön Visiotuki-palvelun etusivulta ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä. 
 • Vision suunnittelijaan voi aina olla yhteydessä, jos herää kysymyksiä tai törmää ongelmiin palvelun käyttöönotossa tai aikataulussa (meri.tennila@opintokeskusvisio.fi, p. 044 7273 243) 


Askel 4: Aloittakaa Visiotuki-verkkopalvelun käyttäminen 15.4.2021 alkaen

 • Kun olet 15.4.2021 saanut tunnukset palveluun ja luonut sinne oman salasanan, voit kirjautua Visiotuki-verkkopalveluun osoitteessa https://visiotuki.fi
 • Ohjeita palvelun käyttöön löytyy Visiotuki-palvelusta Ohjeet ja lomakkeet -välilehdeltä.
 • Vision suunnittelijalta voi varata yhdistyskohtaisia perehdytyksiä palvelun käyttöön viikosta 16 eteenpäin (meri.tennila@opintokeskusvisio.fi). 

Tervetuloa Visiotuki-verkkopalvelun käyttäjäksi! 


Lisätietoja

Meri Tennilä
Suunnittelija
meri.tennila@opintokeskusvisio.fi
044 727 3243

Leena Karisto
Opintosihteeri
leena.karisto@opintokeskusvisio.fi
044 727 3240

Seuraa meitä

Tilaa uutiskirjeemme

Saat uusimmat opintokeskus Vision uutiset sähköpostiisi.

Tilaa