Hyppää sisältöön

Historia

Opintokeskus Visio on toiminut pian 30 vuotta vihreän järjestökentän opintokeskuksena ja vihreitä arvoja edistävänä vapaan sivistystyön oppilaitoksena.

Vihreät haaveilivat jo 1980-luvulla vaihtoehtoliikkeiden yhteisestä sivistysliitosta ja opintokeskuksesta, mutta puolueen puuttuessa sellaiseen ei saatu viranomaisilta lupaa. Vihreä sivistysliitto ry perustettiin lopulta 20.1.1990. Sääntöihin kirjattiin:

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on sivistys. Sivistys on sitä, että ihminen pyrkii toteuttamaan itseään järki- ja tunneolentona.

Ensimmäisinä toimintavuosina sivistysliitto järjesti muutamia suuria seminaareja, koulutti vihreitä luottamushenkilöitä ja julkaisi Kosmos-lehteä, joka tarjosi foorumin 80-luvun vaihtoehtoliikkeiden ajatuksille.

Opetusministeriö myönsi Vihreälle Sivistysliitolle luvan 25.10.1994 ylläpitää opintokeskusta. Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus Vision toiminnan painopistealueiksi määriteltiin muuttuva maailmankuva, kestävä kehitys ja elämäntavat, kansalaisten valta ja vastuu sekä kulttuurinen vuorovaikutus ja maailmankansalaisuus. Visio tarjosi heti perustamisestaan alkaen palveluja sekä vihreille jäsenjärjestöilleen että laajemmalle yleisölle. Visio järjesti vapaan sivistystyön koulutusta, ammatillista aikuiskoulutusta, julkaisi kirjoja ja toteutti erilaisia hankkeita.

Visiosta haluttiin tehdä vaihtoehtoliikkeiden keskus, johon kuului oleellisesti vaihtoehtoliikkeen arkisto-projekti. Se käynnistettiin jo vuonna 1994 ja arkistoa alettiin koota Visioon. Arkiston kerääminen kuitenkin tyrehtyi parin vuoden jälkeen ja siihen asti kerätty materiaali toimitettiin kansallisarkistoon. Liikkeiden historiasta koottiin kirja ”Ruohonjuurista elämänpuuksi – vaihtoehtoliike Suomessa”. Nykyään arkisto on talletettuna Kansallisarkistoon.

1990-luvun lopussa Visio menetti luvan tarjota ammatillista aikuiskoulutusta. Samalla Vision rahoitus pieneni tuntuvasti. Tämä johti toiminnan supistumiseen ja keskittymiseen järjestöjen tukemiseen niiden koulutuksissa.

2000-luvulla Vision toiminnassa on korostunut aktiivisen kansalaisuuden tukeminen. Monet Vihreä vaikuttaja –kurssit ja muut vihreälle kenttäväelle suunnatut koulutukset ovat kasvaneet vuosi vuodelta suositummiksi. Vihreän jäsen- ja järjestökentän kasvaessa on Visionkin toiminta ollut vakaassa kasvussa.

Vision rooli maahanmuuttajien kotoutumisen tukijana ja maahanmuuttajajärjestöjen kumppanina on kasvanut 2000-luvun aikana, kun maahanmuuttajien määrä Suomessa on kasvanut. Visio järjestää lukuisia suomen kielen kursseja yhteistyössä erilaisten maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.

Vuodesta 2005 lähtien Vihreä Sivistysliitto on toiminut myös vihreänä ajatuspajana, joka saa tukea päätöksentekoa tukevaan tutkimustoimintaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Vision vuosittaisiin toimintakertomuksiin voi tutustua täällä.

Seuraa meitä

Tilaa uutiskirjeemme

Saat uusimmat opintokeskus Vision uutiset sähköpostiisi.

Tilaa