Hyppää sisältöön

Historia

Opintokeskus Visio on toiminut 30 vuotta vihreän järjestökentän opintokeskuksena ja vihreitä arvoja edistävänä vapaan sivistystyön oppilaitoksena.

Vihreät haaveilivat jo 1980-luvulla vaihtoehtoliikkeiden yhteisestä sivistysliitosta ja opintokeskuksesta, mutta puolueen puuttuessa sellaiseen ei saatu viranomaisilta lupaa. Vihreä sivistysliitto ry perustettiin lopulta 20.1.1990.

Sääntöihin kirjattiin: Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on sivistys. Sivistys on sitä, että ihminen pyrkii toteuttamaan itseään järki- ja tunneolentona.

Ensimmäisinä toimintavuosina sivistysliitto järjesti muutamia suuria seminaareja, koulutti vihreitä luottamushenkilöitä ja julkaisi Kosmos-lehteä, joka tarjosi foorumin 80-luvun vaihtoehtoliikkeiden ajatuksille.

Opetusministeriö myönsi Vihreälle Sivistysliitolle luvan 25.10.1994 ylläpitää opintokeskusta. Toiminnan painopistealueiksi määriteltiin muuttuva maailmankuva, kestävä kehitys ja elämäntavat, kansalaisten valta ja vastuu sekä kulttuurinen vuorovaikutus ja maailmankansalaisuus. Visio tarjosi palvelujaan sekä vihreille jäsenjärjestöilleen että laajemmalle yleisölle. Visio järjesti vapaan sivistystyön koulutusta, ammatillista aikuiskoulutusta, julkaisi kirjoja ja toteutti erilaisia hankkeita.

Visiosta haluttiin tehdä vaihtoehtoliikkeiden keskus, johon kuului oleellisesti vaihtoehtoliikkeen arkistointi. Arkistointiin keskittyvä projekti käynnistettiin vuonna 1994, jolloin arkistoa alettiin koota Visioon. Arkiston kerääminen kuitenkin tyrehtyi parin vuoden jälkeen ja siihen asti kerätty materiaali toimitettiin kansallisarkistoon. Liikkeiden historiasta koottiin kirja ”Ruohonjuurista elämänpuuksi – vaihtoehtoliike Suomessa”. Nykyään arkisto on talletettuna Kansallisarkistoon.

1990-luvun lopussa Visio menetti luvan tarjota ammatillista aikuiskoulutusta. Samalla Vision rahoitus pieneni tuntuvasti. Tämä johti toiminnan supistumiseen ja keskittymiseen järjestöjen tukemiseen niiden koulutuksissa.

2000-luvulla Vision toiminnassa on korostunut aktiivisen kansalaisuuden tukeminen. Monet Vihreä vaikuttaja –kurssit ja muut vihreälle kenttäväelle suunnatut koulutukset ovat kasvaneet vuosi vuodelta suositummiksi. Vihreän jäsen- ja järjestökentän kasvaessa on Visionkin toiminta ollut vakaassa kasvussa.

Vision rooli maahanmuuttajien kotoutumisen tukijana ja maahanmuuttajajärjestöjen kumppanina on kasvanut 2000-luvun aikana, kun maahanmuuttajien määrä Suomessa on kasvanut. Visio järjestää lukuisia suomen kielen kursseja omana toimintana ja yhteistyössä erilaisten maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.

Vuodesta 2005 lähtien Vihreä Sivistysliitto on ylläpitänyt Opintokeskuksen lisäksi Ajatsupaja Visiota. Ajatuspaja saa tukea päätöksentekoa tukevaan tutkimustoimintaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Vihreä sivistysliitto ry:n tuorein toimintakertomus


Seuraa meitä

Tilaa uutiskirjeemme

Saat uusimmat opintokeskus Vision uutiset sähköpostiisi.

Tilaa