Hyppää sisältöön

Mikä on Visiotuki

Miten Visio tukee yhdistyksiä?

Opintokeskus Visio on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka järjestää aikuisille suunnattua koulutustoimintaa sekä itse että yhteistyössä yhdistysten kanssa. Näitä yhdistyksiä kutsumme kanssajärjestäjiksi.

Visio tarjoaa kanssajärjestäjille pedagogista ja taloudellista tukea. Tässä oppaassa käsitellään erityisesti taloudellista tukea, jota kutsutaan visiotueksi.

Visiotuki rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) Visiolle myöntämästä valtionosuudesta. Valtionosuuden maksaminen perustuu lakiin vapaasta sivistystyöstä. Vision koulutustukea ei tarvitse ilmoittaa puoluerahoitusvalvontaan.

Kuka voi saada visiotukea?

Visiotukea voivat saada rekisteröidyt yhdistykset, jotka on hyväksytty Vision kanssajärjestäjiksi. 

Kanssajärjestäjiksi hyväksytään:

 • Vihreän liiton jäsenyhdistyksiä
 • kielikoulutusta ja kotouttamistyötä tekeviä yhdistyksiä 
 • vihreät arvot jakavia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen pyrkiviä yhdistyksiä.

Millaista koulutusta visiotuella tuetaan?

Visiotukea myönnetään yhdistysten itse järjestämään koulutukseen, jossa on tavoite, ohjelma ja oma kouluttaja.

Lisäksi edellytyksenä on, että koulutukseen osallistuu vähintään 5 osallistujaa ja että koulutus järjestetään Suomessa. Poikkeuksena opintomatkat, joita voimme tukea harkinnanvaraisesti. 

Koulutuksen muoto on vapaa. Tuettava koulutus voi olla esimerkiksi kurssi, seminaari, koulutuspäivä tai retki. Se voi toteutua lähikoulutuksena, etänä tai hybridinä. 

Huom! Emme myönnä tukea 

 • vaalitilaisuuksiin (vaikka niissä olisi opinnollista sisältöä)
 • koulutuksiin, jotka saavat samaan koulutukseen tukea toiselta opintokeskukselta 
 • yhdistysten elinkeinotoimintaan sisältyvää koulutusta 

Vision tukemissa koulutuksissa on kaksi pääteemaa: 

 • kansalais- ja järjestötoiminta, joka kattaa monenlaista koulutusta, jossa vahvistetaan aktiivista kansalaisuutta, kannustetaan yhteiskunnalliseen toimintaan, opetellaan yhdistystoimintaan ja poliittiseen vaikuttamiseen liittyviä taitoja jne.
 • suomen kieli ja kotoutuminen, joka kattaa suomen kielen oppimiseen sekä  maahanmuuttajien kotoutumiseen keskittyvät aiheet ja taidot.
   

Kuinka paljon visiotuki on?

Opintokeskus Visio myöntää yhdistyksille taloudellista tukea.  Tuen suuruus riippuu sekä opintotuntien määrästä että toteutuneista kustannuksista: 

Visiotuki on 25€/opintotunti (=45 min) ja se voi kattaa korkeintaan 75% koulutuksen kokonaiskustannuksista. 

Esimerkki: 

Koulutuksen kesto 7 ot, kuluja 200€
Maksimituen määrä 7×25= 175€
Rahoitusosuus korkeintaan 200€ x 0,75= 150€
Tukea maksetaan 150 €

*ot=oppitunti (45 min toteutunutta opetusta)

Mitä kuluja visiotuki kattaa?

Visiotuella voi kattaa mm. seuraavia koulutuksen kuluja 

 • kouluttajien palkkoja (sivukuluineen) ja työkorvauksia 
 • kouluttajien ja opiskelijoiden matkakuluja
 • opetusmateriaalia 
 • tiedottamista
 • tilavuokria
 • kohtuudella myös koulutuksen tarjoiluja 

Visiotuki kattaa korkeintaan 75% koulutuksen kokonaiskustannuksista. Loput kuluista voi kustantaa esimerkiksi opiskelijoiden kurssimaksuilla, yhdistyksen jäsenmaksuilla tai luottamusmiespalkkioilla tai kaupungin avustuksella. 

Myös valtiolta saatua avustusta (puoluetuki, stea-raha, valtion yleisavustukset) voi käyttää omavastuun kattamiseen, mutta sen osuu pitää raportoitaessa laskea erikseen. 

Mihin koulutustuki velvoittaa?

Visiotuen saaminen edellyttää, että sitä käytetään yllä kuvattuun tarkoitukseen ja menoihin  ja että tuen käytöstä tehdään koulutuksen päätyttyä selvitys. 

Lisäksi koulutuksen järjestäjän on kerättävä Tilastokeskuksen vaatimat tiedot osallistujista. Tätä tehtävää varten saa visiotuen verkkopalvelusta erillisen linkin.

Koulutuksen kuluista tulee lopussa tehdä selvitys, joka nojaa yhdistyksen kirjanpitoon. Tositteita ei lähtökohtaisesti tarvitse toimittaa Visioon ellei koulutukseen kohdistu  pistoketta.  Järjestelmä asettaa pistokokeen joka 10:lle koulutukselle.

Mitä muuta tukea Visiolta voi saada?

Taloudellisen koulutustuen lisäksi Visio tarjoaa yhdistyksille oppimateriaalia, pedagogista tukea sekä koulutuksia. 

 • Oppimateriaalia löytyy nettisivuiltamme Visioverkosta, julkaisuista ja aineisosta. 
 • Pedagogisesta tuesta kannattaa kysyä suoraan suunnittelijoiltamme.

Vision koulutukset löytyvät koulutuskalenteristamme.


Keneltä saa lisätietoa?

Tuen hakeminen 

Opintosihteeri Leena Karisto
leena.karisto@opintokeskusvisio.fi
044 7273 240

Pedagoginen tuki, kansalais- järjestötoiminta

Suunnittelija Maia Fandi
maia.fandi@opintokeskusvisio.fi
044 727 3241

Pedagoginen tuki, kotouttamiskoulutus

Suunnittelija Kaisu Österinen
kaisu.osterinen@opintokeskusvisio.fi
044 727 3243

Seuraa meitä

Tilaa uutiskirjeemme

Saat uusimmat opintokeskus Vision uutiset sähköpostiisi.

Tilaa