Hyppää sisältöön

Turvallisemman tilan periaatteet

Vihreä Sivistysliitto ry:n alaisten Opintokeskus Vision ja Ajatuspaja Vision kaikessa toiminnassa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita.

Turvallisempi tila on feministinen menetelmä, jonka tarkoituksena on auttaa toimintaan, tilaisuuksiin ja koulutuksiin osallistuvia ihmisiä luomaan sisäistä turvallisuuden tunnetta.

Turvallisuus on ihmisen perustarve ja turvallinen tila luo myös parhaat edellytykset myös oppimiselle. Turvallisessa ryhmässä ja hyvässä ilmapiirissä on helppo oppia, koska ei tarvitse pelätä omien ajatusten kertomista tai sitä, ettei ymmärrä kaikkea. Pelko, häpeä tai arvottomuuden tunne puolestaan vaikeuttavat oppimista.

Turvallisempaa tilaa luodaan Visiossa mm. sanoittamalla aktiivisesti, mitä turvallisempi tila meidän toiminnoissa, tilaisuuksissa ja koulutuksissa tarkoittaa.

 • Ennakkoon turvallisemman tilan käsite avataan mm. koulutus- ja tapahtumakuvauksissa, koulutusten ja tapahtumien infoissa sekä verkkotapahtumien alustoilla.
 • Lähitapahtumissa turvallisen tilan käsite avataan avauspuheenvuoroissa ja turvallisemman tilan huoneentaulu on näkyvästi esillä paikan päällä.
 • Lisäksi lähitapahtumissa huolehditaan tilojen fyysisestä turvallisuudesta. Se tarkoittaa esimerkiksi sukupuolineutraaliejavessoja, esteettömäiätiloja sekä selkeitä ja helppolukuisia opasteita.
 • Etätapahtumissa turvallisemman tilan huoneentaulu jaetaan osallistujille varsinaisen tapahtuman alussa. Mikäli joku käyttäytyy etätilaisuuden aikana asiattomasti, hänet voidaan moderaattoreiden toimesta poistaa tilaisuudesta.

Turvallisemman tilan huoneentaulu

Vihreä Sivistysliitto ry:n alaisten Opintokeskus Vision ja Ajatuspaja Vision kaikessa toiminnassa noudatetaan turvallisemman tilan periaatetta.

Tapahtumat, koulutukset ja kaikki muukin Opintokeskus Vision ja Ajatuspaja Vision toiminta ovat syrjinnästä vapaita ja turvallisia tiloja, joissa ei suvaita rasismia, seksismiä, vamman tai terveydentilan perusteella syrjimistä (ableismia), trans- eikä homofobiaa niiden laajassa merkityksessä. Turvallisuus on ihmisen perustarve ja turvallinen tila luo myös parhaat edellytykset myös oppimiselle.

Näin olet mukana luomassa turvallisia tiloja: 

 • Pyri tunnistamaan oma valta-asemasi suhteessa muihin ja toimi se tiedostaen.
 • Olemme kaikki erilaisia. Hyväksy jokainen omana itsenään. 
  • Älä halvenna tai nolaa toisia. Älä naura toisen virheille.
  • Älä arvostele toisen ulkonäköä.
  • Älä arvota ihmisiä tai heidän näkemyksiään heidän ulosantinsa perusteella.
  • Älä arvota ketään tietämyksen tai kiinnostuksen kohteiden pohjalta.
  • Hyväksy myös vähempi aktiivisuus.
  • Älä oleta ihmisen sukupuolta tai seksuaalista suuntausta.
  • Älä tee oletuksia henkilöstä ihonvärin, etnisyyden, uskonnon, muiden ulkoisten ominaisuuksien, iän tai puheen perusteella.
  • Älä käytä puheessasi tai käytöksessäsi syrjiviä stereotypioita – edes vitsillä.
  • Muista, että jokaisen kulttuuri on hänen omansa.
  • Älä oleta kaikkien pystyvän samaan mihin sinä.
  • Älä oleta kaikkien olevan terveitä.
  • Älä käytä vamman tai terveydentilan perusteella syrjiviä (ableistisia) termejä.
 • Jokaisella on oikeus yksityisyyteen. Kunnioita toisen henkilökohtaista tilaa.
  • Älä kysy henkilökohtaisia asioita, kuten taustaa, sukupuolta, alkoholinkäyttöä, perhesuhteita, sairauksia jne., ellet tunne henkilöä hyvin
 • Turvallinen tila on meidän kaikkien vastuulla. Luo turvallista tilaa aktiivisesti koko ajan
  • Kunnioita toisen puheenvuoroa sen muodosta riippumatta.
  • Puhu selkein käsittein tai avaa käyttämäsi vaikeat käsitteet. 
  • Mikäli kohtaat väärinkäytöksiä, puutu niihin jokaista osapuolta kuunnellen ja kunnioittaen.
  • Mahdollista ilmapiiri,  jossa myös hiljaisempien on helppo ottaa puheenvuoroja.
  • Ole avoin muiden mielipiteille, vaikka ne poikkeaisivat omistasi.
  • Käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti.
  • Hyväksy virheet ja erimielisyydet. Kaikissa asioissa ei tarvitse löytää yksimielisyyttä/ konsensusta, mutta on tärkeää, että erilaiset näkökulmat voivat tulla kuulluksi

Turvallinen tila – tehdään se yhdessä! 

Seuraa meitä

Tilaa uutiskirjeemme

Saat uusimmat opintokeskus Vision uutiset sähköpostiisi.

Tilaa