Hyppää sisältöön

Strategia

Vision strategia 2024-2027

Vihreä sivistysliitto ylläpitää Opintokeskus Visiota ja  ja Ajatuspaja Visiota ja tämä strategia on yhteinen kaikille. Strategia on laadittu neljäksi vuodeksi, mutta ymmärryksellä, että aikaamme leimaa suuri epävarmuus ja maailma ympärillä muuttuu jatkuvasti. Strategian tavoitteita ja toimeenpanoa arvioidaan siksi hallituksessa vuosittain toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä. 

Strategiaa  on laadittu poliittisesti ja taloudellisesti vaativana aikana. Kevään eduskuntavaaleissa Vihreä puolue kohtasi historiallisen suuren tappion ja joutui sopeuttamaan toimintaansa voimakkaasti. Kesällä toimintansa aloittanut  Orpon johtama oikeistohallitus otti keskeiseksi tavoitteekseen talouden sopeuttamisen ja maahanmuuttopolitiikan kiristämisen. Molemmat tavoitteet vaikuttavat suoraan myös Vision toimintaan. 

Strategiaa on laadittu tiiviissä yhteistyössä hallituksen ja työntekijöiden kanssa ja tärkeimpiä yhteistyökumppaneita kuullen. 

Työ käynnistyi pohtimalla, kuinka Sitran tunnistamat yhteiskunnallisia muutoksia kuvaavat megatrendit vaikuttavat Vision työhön. Näitä megatrendejä ovat luonnon kantokyvyn mureneminen, hyvinvoinnin haasteiden kasvaminen, demokratian kamppailun koveneminen ja talouden perustan rapautuminen. 

Kevään edetessä hallitus pohti Vision missiota, visiota ja arvoja ja työntekijät kartoittivat toimintaympäristöä. Yhteisessä työpajassa hiottiin yhteistä näkemystä ja haettiin siltä pohjalta  seuraavia strategisia tavoitteita.

Tärkeimpänä sidosryhmänä prosessissa on ollut Vihreä puolue. Yhteys puolueeseen varmisti, että strategia tukee puolueen suunnitelmia. Myös muut tärkeät yhteistyökumppanit ovat osallistuneet prosessiin.

Strategiassa missioon on kiteytetty se, mitä me teemme ja visioon se, mitä me maailmassa tavoittelemme.  Arvot kertovat miten toimimme ja mitä pidämme tärkeänä.  Strategian mittarit laaditaan stretegian ensimmäisenä vuonna ja viestintää tehdään strategiaan nojaten. 

Aleksandra Davydenko

Missio

Edistämme osallisuutta, aktiivista kansalaisuutta ja vihreää arvomaailmaa… aikuiskoulutuksen, tutkimuksen sekä kulttuurin keinoin. 

Opintokeskus Visio

… edistää osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta 

 *tarjoamalla vihreään arvomaailmaan nojaavaa ja Vihreän puolueen tarpeista nousevaa koulutusta 

 *tarjoamalla kotoutumista tukevaa koulutusta. 

Ajatuspaja Visio

 … välittää yhteiskunnalliseen keskusteluun tutkittua tietoa ja vihreään arvopohjaan nojaavia ratkaisuja sekä vahvistaa päätöksentekijöiden tietopohjaa. 

Vihreä sivistysliitto

… rakentaa Vihreää aatetta, identiteettiä ja historiaa kulttuurin keinoin.

Visio

Vihreän arvopohjan jakavat järjestöt ja kansalaiset uudistavat yhteiskuntaa. Tavoitteena on yhteiskunta, joka on avoin, reilu, kestävä ja monimuotoinen. 

Arvot 

Tulevaisuus on se suunta, mihin vihreä liike katsoo. Visio vahvistaa toimijoidensa tulevaisuusosaamista ja etsii kestäviä yhteiskunnallisia ratkaisuja. 

Ekologisuus asettaa maapallon kantokyvyn mukaiset rajat kaikelle toiminnalle. Visio pyrkii itse toimimaan näitä rajoja kunnioittaen ja muuttamaan yhteiskuntaa ekologisesti kestävälle perustalle. 

Osallisuus on  ihmisen kokemus siitä, että kuuluu joukkoon ja tulee kuulluksi. Visio vahvistaa osallisuutta omassa toiminnassa ja antaa muille työkaluja siihen.

Moninaisuus on erilaisten ihmisten kunnioittamista ja ihmisten yhdenvertaisuuden aktiivista edistämistä. Visio pyrkii toiminnallaan purkamaan vinoutuneita valtarakenteita ja tavoittelee kaikille avointa ja reilua yhteiskuntaa. 

Strategiset tavoitteet

Vihreän liikkeen ja aatteen vahvistaminen 

Vaalitappio  on vaikuttanut puolueen resursseihin  ja hallitus vaikeuttaa Vihreiden poliittisten tavoitteiden saavuttamista, joten Visiolle on tärkeää vahvistaa Vihreää liikettä ja aatetta. 

Konkreettiset toimenpiteet eri toiminnoissa tavoitteen 1. alla:

 • Opintokeskus: Vastataan koulutuksella Vihreän puolueen tarpeisiin. 
 • Visiotuki:  Markkinoidaan Visiotukea erityisesti Vihreille toimijoille ja tehdään siitä houkuttavampi. 
 • Ajatuspaja: Toiminta tukee vihreän aatteen kehittymistä. 
 • Sivistysraha ja hankkeet:  Hanke- ja kulttuuritoiminta tukee vihreän liikkeen ja aatteen vahvistamista. 

Yhteistyösuhteiden tiivistäminen

Vision rahoitus kiristyy,  minkä johdosta toiminnassa keskitytään  Vihreän liikkeen ja aatteen vahvistamiseen. Yhteistyötä tiivistetään läheisimpien yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Konkreettiset toimenpiteet eri toiminnoissa tavoitteen 2. alla:

 • Opintokeskus/Visiotuki: Tarjotaan Vihreälle kentälle Visiotuen rinnalla muutakin tukea kuten oppimateriaalia. Kehitetään helposti toteutettavia ja levitettäviä koulutuskonsepteja. Laajennetaan yhteistyötä puoluetoimiston lisäksi Vihreään kenttään. 
 • Suomen kieli ja kotoutuminen: Jatketaan vakiintunutta toimintaa yhdessä tuttujen kumppaneiden kanssa. Seurataan tiiviisti kotoutumiskoulutuksen uudistamista. 
 • Ajatuspaja: Tehdään aktiivista sidosryhmätyötä  ja yhteistyöltä muiden toimijoiden kanssa. Levitetään tehdyn työn tuloksia erityisesti puolueen piirissä. 
 • Hankkeet: Tehdään hankkeita ensisijaisesti yhdessä tuttujen kumppaneiden kanssa. 

Hallinnon yksinkertaistaminen 

Toimintoja ja hallintoa yksinkertaistetaan, jotta resursseja vapautuu  sisällölliseen työhön ja organisaation resilienssi  kasvaa. 

Konkreettiset toimenpiteet eri toiminnoissa tavoitteen 3. alla: 

 • Opintokeskus: Selvitetään mahdollisuudet hankkia opintorekisteri yhdessä muiden opintokeskusten kanssa. 
 • Visiotuki:  Selkeytetään tukea ja pyritään tekemään siitä käyttäjäystävällinen vaikka vaatimukset tiedonkeruun suhteen kasvavat. 
 • Hankkeet: Lähdetään hankkeisiin huolellisen harkinnan jälkeen ja pidetään hankkeiden määrä kohtuullisena. 
 • Suomen kieli- ja kototuminen/opintosetelit: Yksinkertaistetaan opintoseteleiden käyttöä.  
 • Taloushallinto: Arvioidaan taloushallinnon järjestämisen vaihtoehtoja. 

Seuraa meitä

Tilaa uutiskirjeemme

Saat uusimmat opintokeskus Vision uutiset sähköpostiisi.

Tilaa