Hyppää sisältöön

Miten Visiotukea haetaan

Askel 1: Hakekaa Vision opintokumppaniksi

Ennen Visiotuen hakemista, yhdistyksenne pitää olla hyväksytty Vision opintokumppaniksi. Jos yhdistyksenne haluaa hakea Vision opintokumppaniksi, olkaa yhteydessä opintosihteeri Leena Karistoon, 044 7273 240, leena.karisto@opintokeskusvisio.fi.

Huom! Kaikki Vihreän sivistysliiton jäsenjärjestöt ja niiden alaiset järjestöt hyväksytään automaattisesti kumppaneiksi. Nämä yhdistykset voivat suoraan siirtyä täyttämään käyttäjätietolomakkeen (askel 2).

Askel 2: Hankkikaa käyttäjätunnukset Visiotuki-verkkopalveluun

Kumppaniksi hyväksymisen jälkeen käykää täyttämässä Vision verkkosivuilla oleva käyttäjätietolomake. Käyttäjätietolomakkeen avulla voit lisätä yhdistyksesi tiedot Visiotuki-palveluun ja luoda sinne käyttäjätunnuksia. Visiotuki-verkkopalvelu on otettu käyttöön huhtikuussa 2021. Myös vanhojen kumppanien pitää lähettää Visioon käyttäjätietolomake tunnusten aktivoimiseksi.

Askel 3: Kirjautukaa sisälle Visiotuki-verkkopalveluun ja tutustukaa sen  ohjeistuksiin

Ohjeet ja lomakkeet -sivulta löytyy mm. Visiotuki-verkkopalvelun käyttöopas yksityiskohtaisine ohjeineen, hyväksyttyjen kulujen lista, ohjeistus pistokokeissa toimitettavista tositteista sekä useita vapaaehtoisia apulomakkeita, jotka helpottavat Visiotuki-prosessin eri vaiheissa.

Askel 4: Hakekaa vuosikiintiötä lokakuussa tai varmistakaa kuluvan vuoden vuosikiintiönne opintosihteeriltä

Ennen koulutusten ilmoittamista Visiotuki-palvelussa, tulee yhdistyksellenne olla myönnettynä vuosikiintiö opintotunteja. Vuosikiintiön vuosittainen hakuaika on lokakuussa (poikkeuksena Visiotuki-palvelun lanseerausvuosi). Jos hyppäsitte kelkkaan kesken vuoden, ei hätää,  voitte tiedustella muilta yhdistyksiltä vapautuneita tunteja opintosihteeri Leena Karistolta, 044 7273240, leena.karisto@opintokeskusvisio.fi.

Askel 5: Suunnitelkaa koulutuksenne ja arvioikaa sen kulurakenne

Mikä on koulutuksenne teema/tavoite? Mikä on koulutuksen kesto ja rytmitys? Mitkä ovat koulutuksen osaamistavoitteet? Kuka kouluttaa mistä? Koulutuksen ohjelman ja budjetin laatimisessa kannattaa käyttää apuna Vision apulomakkeita, joita löytyy Visiotuki-palvelun Ohjeita ja lomakkeita -sivulta.

Askel 6: Ilmoittakaa koulutuksenne suunnitelmat Visiotuki-palvelussa 2 vkoa ennen koulutuksen alkamista

Kun yhdistyksellenne on myönnetty vuosikiintiö, voitte aloittaa koulutusten suunnitelmien ilmoittamisen Visiotuki-palvelussa. Suunnitelma tulee ilmoittaa viimeistään 2 viikkoa ennen koulutuksen alkamista, mikäli haluatte varmistua siitä, että koulutus hyväksytään osaksi Vision opinto-ohjelmaa.

Askel 7: Järjestäkää koulutus, kerätkää osallistujatiedot ja palautetta. Muistakaa myös pitää Vision logo esillä!

Kun olette saaneet Visiosta viestin, että koulutus on hyväksytty osaksi Vision opinto-ohjelmaa, voitte käynnistää koulutuksen. Koulutuksen aikana tulee kerätä osallistujatietoja opiskelijoista. Lisätietoja löytyy Visiotuki-palvelun Ohjeet ja lomakkeet -sivulta sekä Visiotukipalvelun käyttöohjeista. Koulutustoiminnan kehittämisen kannalta suosittelemme myös palautteen keräämistä koulutuksista. Muistakaa myös mainita Opintokeskus Visio ja käyttää Vision logoa koulutusmarkkinoinnissanne. Logot löytyvät Ohjeita ja lomakkeita -sivulta.

Askel 8: Koulutuksen jälkeen käykää antamassa selvitys Visiotuki-verkkopalvelussa

Koulutuksen selvitys koostuu koulutuksen raportista ja kuluerittelystä. Käykää antamassa selvitys viimeistään neljän viikon sisällä koulutuksen päättymisestä.

Askel 9: Toimittakaa tarvittaessa pistokokeissa toimitettavat tositteet ilmoittamistanne kuluista

Joka 10:lle opintotilaisuudelle järjestetään selvityksen toimittamisen jälkeen pistokokeet. Järjestelmä arpoo pistokokeet satunnaisesti. Koulutuksen yhteyshenkilö saa ilmoituksen pistokokeista sähköpostiinsa ja tositteet ladataan Visiotuki-verkkopalveluun. Pistokokeissa yhdistykset toimittavat Visioon sen koulutuksen tositteet, jolle pistokokeet on asetettu. Pistokokeissa toimitettavista tositteista löytyy lisätietoja Ohjeet ja lomakkeet -sivulta.

Askel 10: Odottakaa tuen maksua ja käykää lataamassa tukilaskelma Visiotuki-verkkopalvelusta

Jos selvitys ja mahdollisissa pistokokeissa toimitetut tositteet ovat kunnossa, maksetaan tuki yhdistyksenne tilille kahden viikon sisällä tukilaskelman hyväksymisestä. Tukilaskelman valmistumisesta tulee ilmoitus koulutuksen yhteyshenkilön sähköpostiin ja voitte halutessanne käydä lataamassa sen pdf:nä Visiotuki-alustan tukilaskelma-välilehdeltä (–> Tulosta).

Seuraa meitä

Tilaa uutiskirjeemme

Saat uusimmat opintokeskus Vision uutiset sähköpostiisi.

Tilaa