Vapaaehtoistoiminta osallisuuden ja lukutaidon tukena -opas

Ladattavissa: www.opintokeskusvisio.fi/adeka-opas

Julkaisija: Opintokeskus Visio, Vihreä Sivistysliitto ry

Julkaistu 30.4.2020

Kuvaus

Vapaaehtoistoiminta osallisuuden ja lukutaidon tukena -oppaan tavoitteena on tukea vapaan sivistystyön oppilaitosten ja erilaisten vapaaehtoistoiminnan organisaatioiden välistä yhteistyötä vapaaehtoistoiminnan järjestämisestä.

Opas on suunnattu oppilaitoksille, jotka toteuttavat aikuisille maahanmuuttaneille suunnattua lukutaitokoulutusta ja haluavat tarjota opiskelijoilleen mahdollisuuden osallistua säännölliseen vapaaehtoistoimintaan osana opintoja. Vapaaehtoistoiminnan järjestäminen osana lukutaitokoulutusta edellyttää tiivistä yhteistyötä eri kumppanien kanssa, joten opas on suunnattu myös erilaisille vapaaehtoistoimintaa organisoiville tahoille.

Esiteltävät 10 askelta pohjaavat Opintokeskus Vision ja TSL opintokeskuksen kokemuksiin tuetun vapaaehtoistoiminnan järjestämisestä osana Toiminnallista lukutaitokoulutusta (HEO-TSL-Visio, 2018–2020).

Opas ja sen lisämateriaalit löytyvät sivulta: www.opintokeskusvisio.fi/adeka-opas