Hyppää sisältöön
Pxhere

Vastuullisen kuluttajan ABC -luentosarja

Tämä on mennyt tapahtuma

31.8.2022 – 12.10.2022 (Ilmoittautuminen käynnissä)

Tapaamiset

31.8.2022, klo 18.00 - 19.00, Suomalaiset vastuullisina kuluttajina
7.9.2022, klo 18.00 - 19.00, Tunteet ja kuluttaminen
14.9.2022, klo 18.00 - 19.00, Kestävä ruoka
21.9.2022, klo 18.00 - 19.00, Kestävä asuminen
28.9.2022, klo 18.00 - 19.00, Vastuullinen sijoittaminen
5.10.2022, klo 18.00 - 19.00, Kestävä muoti
12.10.2022, klo 18.00 - 19.00, Kestävä matkailu

Hinta

Ilmainen tapahtuma

Koulutuksen yhteyshenkilön tiedot

Suunnittelija Meri Tennilä, meri.tennila@opintokeskusvisio.fi, 044 727 3243

Kuvaus

Me kaikki teemme kuluttajina päivittäinen pieniä ja suuria valintoja, joilla on vaikutusta maapallon tilaan. Vastuullinen kuluttaja osaa huomioida, mitä nämä vaikutukset voivat olla ja tehdä valintoja, jotka ovat mahdollisimman kestäviä, sekä ekologisesti että eettisesti. Tehtävä ei ole helppo. Vastuulliseen kuluttamiseen liittyy monenlaisia kysymyksiä, joihin ei ole yksiselitteisiä vastauksia. Kulutuksen saattaminen kestävälle tasolle vaatii yksilöiden panosten lisäksi paljon myös tutkimusta, uusia innovaatioita sekä poliittista tahtoa. Loppujen lopuksi vastuu on kuitenkin meillä kaikilla ja on paljon asioita, joita voimme myös kuluttajina tehdä. 

Vastuullisen kuluttajan ABC -koulutuskokonaisuus koostuu seitsemästä eri luennosta, joissa kestävän kuluttajuuden teemaa lähestytään erilaisten jokaisen meidän arjesta tuttujen kulutuskohteiden, kuten ruoan, vaatehankintojen ja matkailun kautta. Lähestymistapa on yksilölähtöinen – mitä minä voin toimia kuluttajana vastuullisesti ja tehdä kestäviä valintoja?

Ohjelma

Kaikki luennot keskiviikkoisin verkossa klo 18–19 (Youtube-stream).

Osa 1: Suomalaiset vastuullisina kuluttajina (31.8.2022)

Miksi kestävistä arjen valinnoista ei vielä ole tullut valtavirtaa? Millaisia ovat suomalaisten kulutustottumukset ja millaisia muutoksia niissä on nähtävissä? Mitä on vastuullinen kuluttajuus 2020-luvun Suomessa ja miten asemoidumme suhteessa muihin maihin? Voiko kukin meistä löytää oman tapansa elää hyvää elämää, joka on kestävää?

Asiantuntija: Projektijohtaja Markus Terho, Sitra.
Aika: Keskiviikkona 31.8.2022 klo 18–19
Linkki Youtuben suoratoistoon

Osa 2: Tunteet ja kuluttaminen (7.9.2022)

Tunteet ohjaavat päätöksentekoamme ja käyttäytymistämme sekä elämässä yleensä että siinä, miten kulutamme. Tavaroiden ja palveluiden haluaminen ja tarvitseminen perustuvat tunteisiin, mutta myös samalla luovat niitä. Miten tunteita ja ajattelun vinoumia hyödynnetään kuluttajille suunnatussa kaupallisessa viestinnässä. Tunnistatko itse halun ja tarpeen eron, entä tiedätkö millainen on oma kuluttajaprofiilisi? 

Asiantuntija: Johtava asiantuntija Taina Mäntylä, Kilpailu- ja kuluttajavirasto. 
Aika: Keskiviikkona 7.9.2022 klo 18–19
Linkki Youtuben suoratoistoon

Osa 3: Kestävä ruoka (14.9.2022)

Tarvitsemme ruokaa elääksemme ja lisäksi sillä on merkittäviä kulttuurisia ja sosiaalisia merkityksiä. Samalla ruuantuotanto on maailmanlaajuisesti yksi suurimmista hiilidioksidipäästöjen ja luontokadon aiheuttajista. Ruokatuotannon kestävyyteen vaikuttavat myös monet muut asiat, kuten eläinten hyvinvointi. Mitkä tekijät vaikuttavat ruuantuotannon kestävyyteen ja miten kuluttaja voi tehdä kestäviä valintoja marketin käytävällä? 

Luennoitsija:  Tietokirjailija, MMM, Mari Koistinen. 
Aika: Keskiviikkona 14.9.2022 klo 18–19
Linkki Youtuben suoratoistoon

Osa 4: Kestävä asuminen (21.9.2022)

Kestävällä asumisella tarkoitetaan ympäristön kantokyvyn huomioimista kaikessa asumiseen liittyvässä kulutuksessa. Asumisen hiilijalanjäljen pienentäminen vaatii vastuullisten valintojen tekemistä koko talon elinkaaren ajan, mutta isoja päätöksiä tehdään myös asumisen aikana. Mitkä asumiseen liittyvät kulutusvalinnat  ovat kestävyyden kannalta keskeisimpiä? Mitä ovat kiertotalouden mahdollisuudet? 

Luennoitsija: Motivan energiatehokkuuden asiantuntija, Päivi Suur-Uski. 
Aika: Keskiviikkona 21.9.2022 klo 18–19
Linkki Youtuben suoratoistoon

Osa 5: Vastuullinen sijoittaminen (28.9.2022)

Yritysten toimintaan voi kuluttamisen tai boikotoinnin lisäksi vaikuttaa sijoittamalla. Vastuullinen sijoittaminen onkin alkanut kiinnostaa yhä useampia. Vastuullisella sijoittaminen tarkoittaa sitä, että pyritään saamaan sijoitukselle taloudellista voittoa mutta samalla huomioimaan ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja vaikka hyvään hallintotapaan vaikuttavia asioita sijoituskohteiden valinnassa. Mitä eri tapoja on sijoittaa vastuullisesti? Miten kuluttaja voi arvioida vastuullisuusnäkökulmia sijoituspäätöksissä? 

Luennoitsija: Toiminnan koordinaattori Leila Räsänen, Finsif- Finland’s Sustainable Investment Forum ry.
Aika: Keskiviikkona 28.9.2022 klo 18–19
Linkki Youtuben suoratoistoon

Osa 6: Kestävä muoti (5.10.2022)

Pukeutuminen on osa ihmisen identiteettiä ja sillä on merkittävä rooli sosiaalisessa kommunikaatiossa. Samalla kuitenkin vaatetuotantoon liittyy paljon ekologisia ja eettisiä on ongelmia. Tekstiilituotannon hiili- ja vesijalanjälki on suuri, minkä lisäksi vaateteollisuuteen liittyy paljon eettisiä kysymyksiä, kuten puuvillan tuotannossa esiintyvä pakkotyö. Mitä ovat vastuullisen muodin periaatteet? Miten kuluttaja voi arvioida vaatteiden ekologista ja eettistä kestävyyttä? Millaisen muutoksen kynsissä muotiteollisuus on?

Luennoitsija: Vastuullisen vaateteollisuuden asiantuntija Anniina Nurmi, Eetti ry.
Aika: Keskiviikkona 5.10.2022 klo 18–19
Linkki Youtuben suoratoistoon

Osa 7: Kestävä matkailu (12.10.2022)

Matkustamiseen liittyy lähes aina ympäristövaikutuksia, samoin kuin eettisiä kysymyksiä. Matkailulla on kuitenkin paljon positiivisia vaikutuksia: matkailijan maailma avartuu ja matkailun tuomilla tuloilla saatetaan esim. ylläpitää kulttuurihistoriallisia kohteita. Vastuullinen matkailija matkustaa ajatuksella ja harkiten. Mitkä asiat vaikuttavat eniten matkailun hiilijalanjälkeen ja miten voin vaikuttaa niihin? Mitä sosiokulttuurisia vaikutuksia matkailulla voi olla ja miten niihin voi matkailijana vaikuttaa? 

Luennoitsija: Vastuullisen matkailun asiantuntija ja tietokirjailija Heidi Kalmari. 
Aika: Keskiviikkona 12.10.2022 klo 18–19
Linkki Youtuben suoratoistoon


Paikka

Luennot striimataan suoraan Vision Youtube-kanavalle. Luennot jäävät kanavalle katsottavaksi myös luennon jälkeen.

Hinta

Ilmainen.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuneille lähetetään s-postiin verkkoluentojen suora linkki luentoa edeltävänä päivänä. Luentoja voi seurata myös ilman ilmoittautumista tällä sivulla olevien linkkien kautta tai Vision Youtube-kanavalla.

Ilmoittaudu mukaan / Sign in


Seuraa meitä

Tilaa uutiskirjeemme

Saat uusimmat opintokeskus Vision uutiset sähköpostiisi.

Tilaa