Vihreä kaupunkivisio

Vihreä Sivistysliitto 2018
Ajatuspaja Vision julkaisuja
Kirjoittajat:

Jaakko Stenhäll
Otso Kivekäs
Julianna Kentala
Tiina Elo
Ilona Helle
Jenni Pitko
Saara Ilvessalo
Petteri Heikkinen
Juha Joki
Ville Ylikahri

Lataa pdf: Vihrea kaupunkivisio

Kuvaus

Vihreä kaupunkivisio esittää keinoja kaupunkien kestävään kasvuun. Miten suomalaisista kaupungeista tehdään yhtä aikaa hiilineutraaleja ja viihtyisiä asukkailleen?

Kaupunkipolitiikalla ratkaisemme, miten rakennamme mahdollisimman hyvän kaupungin. Hyvässä kaupungissa on viihtyisää ja turvallista asua. Hyvä kaupunki ei rasita ympäristöään päästöillä eikä ylikulutuksella. Hyvä kaupunki tarjoaa ihmisille vapauden toteuttaa itseään ja luoda uutta. Samalla kaupunkien on vastattava aikamme suurimpiin haasteisiin. Kaupunkien ratkaisut ovat keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Tämä kaupunkivisio tuo konkreettisia ehdotuksia keskusteluun kaupunkien roolista ja kehityksen suunnasta. Se haastaa  kaupunkien ja valtakunnan päättäjiä uudenlaiseen kaupunkipolitiikkaan niin ilmastotyön, liikenteen, kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksien, koulutuksen, tasa-arvon kuin ympäristönsuojelun saralla.

Vihreän kaupunkivision on valmistellut Vihreiden suurten kaupunkien työryhmä yhdessä ajatuspaja Vision kanssa. Työryhmässä ovat olleet mukana Jaakko Stenhäll (ryhmän puheenjohtaja, Tampere), Otso Kivekäs (Helsinki), Julianna Kentala (Helsinki), Tiina Elo (Espoo), Ilona Helle (Jyväskylä), Jenni Pitko (Oulu), Saara Ilvessalo (Turku), Petteri Heikkinen (Kuopio), Juha Joki (Tampere) sekä ajatuspaja Visiosta Ville Ylikahri.

Lataa pdf: Vihrea kaupunkivisio