Pormestarimalli – Avoimempaa johtamista kuntiin

Ajatuspaja Visio tutustui kotimaisiin ja eurooppalaisiin pormestarimalleihin ja selvitti, miksi pormestarimalli on rehellisempi, avoimempi ja kansanvaltaisempi järjestelmä.

Vain sähköinen versio. Lataa alla olevasta linkistä:

Pormestarimalli.pdf

Kuvaus

Vuodesta 2006 asti Suomen kuntalaki on sallinut kuntajohtajan sijaan pormestarin valinnan kunnanjohtoon. Tähän mennessä vain kaksi kuntaa, Tampere ja Pirkkala, on tämän mahdollisuuden hyödyntänyt.

Ajatuspaja Visio tutustui kotimaisiin ja eurooppalaisiin pormestarimalleihin ja selvitti, miksi pormestarimalli on rehellisempi, avoimempi ja kansanvaltaisempi järjestelmä:

1. Kunnan asukkaiden vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät ja demokratia vahvistuu

2. Kunnan johtotehtävissä olevien henkilöiden roolit selkiytyvät

3. Poliittiset virkanimitykset vähenevät ja kuntalaiset saavat avoimen poliitti- sesti valitun keulahahmon

4. Poliittinen ohjaus vahvistuu suhteessa viranhaltijoihin ja valmisteluun

5. Strategiset linjaukset läpäisevät koko kuntahallinnon

6. Poukkoileva päätöksenteko vähenee ja päätösten läpivienti nopeutuu

7. Politiikasta ja kuntajohtamisesta tulee johdonmukaisempaa ja kiinnostavampaa

Lataa alla olevasta linkistä:

Pormestarimalli.pdf

 

Lisätiedot

Tekijät

Antti Möller

Julkaisuvuosi

2014

Sivumäärä

34

ISBN

978-952-5078-43-5