Onnellisuustalous

Vihreä Sivistysliitto 2011
Toimittanut: Ville Ylikahri
Lataa pdf: Onnellisuustalous

Kuvaus

Mitä on onnellisuustalous? Se voisi olla esimerkiksi sitä, että taloudellisissa päätöksissä otetaan huo- mioon ihmisten ja luonnon hyvinvointi eikä pel- kästään bruttokansantuotteen kasvua.

Tämän julkaisun tarkoituksena on tarjota selkeitä malleja siihen, miten yhteiskuntamme voisi edistää ja mitata onnellisuutta ja hyvinvointia nykyistä pa- remmin. Kirjan kirjoittajat käsittelevät onnellisuuden ja talouden suhdetta eri näkökulmista.

Kirjan laajimmassa artikkelissa tilastotieteilijä Jukka Hoffrén esittelee laajasti konkreettisia mit- tarivaihtoehtoja bruttokansantuotteen kasvun mittaamiselle. Neljä muuta kirjoittajaa käsittelee onnellisuustaloutta ympäristön, tasa-arvon, yhteisöllisyyden ja yhteiskunnallisten hallintamekanismien kautta.

Katsoipa asiaa mistä näkökulmasta tahansa, on selvää, ettei nykyinen bruttokansantuotteen kasvat- tamiseen keskittyvä politiikka edistä ihmisten kokemaa onnellisuutta eikä ympäristön hyvinvointia. Tarvitaan uusia mittareita ja tavoitteita. Niitä tämä kirja pyrkii osaltaan tarjoamaan.

Lataa pdf: Onnellisuustalous