Hyppää sisältöön

Digiosaajan osaamismerkkiperhe

Järjestääkö yhdistyksenne digikoulutusta tai tarjoatteko muuta digitukea jäsenillenne ja asiakkaillenne? Digiosaajan osaamismerkkiperheen avulla on mahdollista tuoda esille opiskelijoiden perustason digiosaamista helposti ja motivoivasti!

Digiosaajan osaamismerkkiperhe koostuu neljästä digitaalisesta osaamismerkistä. Merkit on suunnattu Opintokeskus Vision kumppanijärjestöissä toteuttavan digiopetuksen ja -ohjauksen tueksi.

Osaamismerkit ovat konkreettinen tapa tuoda erilaista osaamista esille ja ne tukevat koulutusten osaamistavoitteita monilla eri tavoin: 

 • Ne tuovat digiosaamisen näkyväksi sekä opiskelijalle että muille.   
 • Ne auttavat opiskelijaa motivoitumaan opiskeluun. 
 • Ne auttavat opiskelijaa kertomaan omasta osaamisestaan.
 • Ne toimivat opetuksen ja arvioinnin tukena opettajalle ja ohjaajalle. 

Digiosaaja-osaamismerkit ja niiden osaamistavoitteet

Digiosaajan osaamismerkkiperhe koostuu neljästä osaamismerkistä ja niihin liittyvistä osaamistavoitteista. Kaikki merkit saatuaan henkilön voi katsoa hallitsevan digitaaliset perustaidot. 

Digiaskeltaja

 • Osaa käyttää tietokonetta.
 • Hallitsee tiedonhaun ja tietoturvan alkeet.
 • Hallitsee tekstinkäsittelyn alkeet.

Digiviestijä

 • Osaa käyttää sähköpostia.
 • Osaa käyttää erilaisia digitaalisia viestintäsovelluksia.
 • Osaa viestiä kohteliaasti eikä loukkaa tekijänoikeuksia.

Digipalveluiden käyttäjä

 • Tuntee keskeisimpiä suomalaisessa yhteiskunnassa toimimisen kannalta keskeisiä digipalveluita.
 • Osaa sujuvasti käyttää oman arjen kannalta keskeisiä digipalveluita.

Digiosaaja

 • Neljäs merkki, Digiosaaja, myönnetään automaattisesti, kun opiskelija on saanut kaikki muut osaamismerkkiperheen merkit.

Miten osaaminen arvioidaan?

Osaaminen arvioidaan järjestöissä ja niissä tilanteissa, joissa opiskelija tai ohjattava kohdataan. Osaamisen arviointiin on kiinnitetty merkkien laatimisessa erityistä huomioita. Jokaisella merkillä on omat osaamistavoitteet ja niiden arviointikriteerit. Arvioinnin helpottamiseksi on jokaiselle merkille luotu oma osaamismerkkitesti, jonka avulla voi helposti varmistaa, onko opiskelija saavuttanut ko. merkin osaamistavoitteet. Osaamismerkkiä voidaan hakea opiskelijalle myös ilman testiä, jos opiskelijan osaaminen on arvioitu muulla tavoin. Testien tai muulla tavoin kartoitetun osaamisen tulokset raportoidaan Visioon osaamismerkkien arviointiomakkeilla.

Opas osaamismerkkien hakemiseen

Lisätietoja merkeistä, niiden osaamistavoitteista, arviointikriteereistä ja osaamismerkkien hakemisesta löytyy Digiosaaja-merkkiperheen oppaasta.

Digiosaaja oppaan kansikuva, kuvakaappaus.

Liitteet

Osaamismerkit verkossa:
www.opintokeskusvisio.fi/osaamismerkit/digiosaaja

Osaamismerkkiopas (sis. osaamistavoitteet ja arviointikriteerit)
Lataa

Osaamismerkkitestit
Ohje:
Printtaa opiskelijalle, säilytä itselläsi viimeinen sivu. 
Digiaskeltaja_testi
Digiviestijä_testi
Digipalveluiden käyttäjä_testi

Arviontilomakkeet 
Ohje:
Opettaja/digiohjaaja täyttää. Osaamismerkkien ns. ”hakulomake”. Tänne kirjataan testin tulokset. Huom! Osaamismerkkiä voidaan hakea myös ilman ko. testin teetättämistä, mikäli osaaminen todennettu muilla tavoin. 
Digiaskeltaja_arviointilomake
Digiviestijä_arviointilomake
Digipalveluiden käyttäjä_arviointilomake

Printattavat osaamismerkkitodistukset
Osaamismerkit myönnetään sähköisinä. Halutessanne voitte antaa niistä myös arvioinnin jälkeen paperiset todistukset. 

Digiaskeltaja
Digiviestijä
Digipalveluiden käyttäjä
Digiosaaja


Lisätietoja

Meri Tennilä
Suunnittelija
044 7273243
meri.tennila@opintokeskusvisio.fi

Seuraa meitä

Tilaa uutiskirjeemme

Saat uusimmat opintokeskus Vision uutiset sähköpostiisi.

Tilaa