Hyppää sisältöön

Ympäristökasvatus osaksi maahanmuuttaneiden kielikoulutusta

Hankkeen kuvaus

Opintokeskus Vision Ympäristökasvatus osaksi maahanmuuttajien kielikoulutusta -hankkeessa (2016–2017) laadittiin ympäristökasvatuksen koulutusmateriaali maahanmuuttajille suunnatuille suomen kielen ja kotoutumisen kursseille. Materiaali laadittiin työryhmässä, johon kuului ympäristöasiantuntijoita, suomen kielen opettajia sekä maahanmuuttajajärjestöjen edustajista.

Hankkeen tavoitteena oli, että ympäristöteemojen käsittely maahan muuttaneille suunnatuissa koulutuksissa lisääntyy uuden materiaalin käyttöönoton myötä. Toisena tavoitteena on, että lisääntyvän koulutuksen seurauksena maahan muuttaneiden valmiudet toteuttaa kestävää kehitystä arjessaan kasvavat. Lisääntynyt ympäristötietoisuus edistää maahan muuttaneiden kotoutumista Suomeen ja voimauttaa toimimaan myös oman lähiympäristönsä puolesta.
Hankkeen tuloksena syntyi selkeä, käytännönläheinen ja helppokäyttöinen verkkopohjainen koulutusmateriaali, jonka avulla kenen tahansa suomen kielen opettajan on mahdollista sisällyttää kestävän kehityksen teemoja opetukseensa. Materiaali rakentuu niin, että sitä voi käyttää eri kielitaitotasojen opetuksessa (A1 ja A2-B2).

Oppimateriaalihanketta rahoitti ympäristöministeriö.

Työryhmä
Raija Alalipasti, toiminnanjohtaja, Turun naiskeskus ry
Borbala Fabian, suomen kielen opettaja, Familia ry
Senja Laakso, ympäristöasiantuntija, Helsingin yliopisto
Raisa Lindroos, pääsihteeri, Filoksenia ry.
Pertti Pyhtilä, suomen kielen opettaja, Helsingin aikuisopisto.
Elsa Rintala, ympäristöasiantuntija, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy
Anna Salomaa, ympäristöasiantuntija, Helsingin yliopisto
Nuppu Tuononen, suomen kielen opettaja, Helsingin aikuisopisto

Lisäksi mukana suunnittelussa oli Helsingin aikuisopiston opiskelijat Luis Ordonez ja Salman Ahmed.

Lisäksi aineiston pilotointiin osallistuivat:
Tanja Gråsten, Familia ry
Venni Alanko, Auralan Setlementti ry (Alkukiri-hanke)
Päivi Miikki, Filoksenia ry
Työryhmän jäsenet osallistuvat materiaalin suunnitteluun sekä kommentoivat materiaalia kahden eri pilotointikierroksen aikana. Aineiston lopullisesta muodosta vastaa Opintokeskus Visio, jossa hanketta koordinoi suunnittelija Lilli Rasilainen (2016) ja suunnittelija Meri Tennilä (helmikuusta 2017 lähtien).

Lopputuotos: Kielipuu-materiaali www.kielipuu-materiaali.fi

Hankkeessa tuotettu koulutusmateriaali sai nimekseen Kielipuu. Aineistojulkaistiin Helsingin aikuisopistossa 30.9.2017 järjestetyssä julkaisutilaisuudessa. Kielipuu löytyy verkosta osoitteesta www.kielipuu-materiaali.fi, jonka lisäksi sitä voi tilata Visiosta kansiona.

Lisätietoja
suunnittelija Meri Tennilä, p. 044-727 3243, etunimi.sukunimi@opintokeskusvisio.fi

Katso myös tämä!

Seuraa meitä

Tilaa uutiskirjeemme

Saat uusimmat opintokeskus Vision uutiset sähköpostiisi.

Tilaa