Hyppää sisältöön

Meillä on uusi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma!

Tiedotteet

Vihreä sivistysliitto on hyväksynyt tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

Suunnitelman laatiminen on ollut meille erinomainen työväline arvioida omaa toimintaamme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Opintokeskuksella ja ajatuspajalla on hyvät mahdollisuudet edistää omalla toiminnallaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja pyrimme käyttämään ne täysimääräisesti. 

Koulutuksen järjestäjinä tavoittelemme entistä systemaattisemmin sitä, että opetus, oppimisympäristöt ja oppimateriaalit tukevat tasa-arvon toteutumista.

Konkreettisina toimina tulemme mm. laatimaan turvallisen tilan ohjeet. Opintokeskuksen tuntiopettajille, luennoitsijoille ja asiantuntijoille laadimme yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon huoneentaulun. Sen tarkoituksena on ohjeistaa toimijoita tarkastelemaan omaa opetustaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmasta.

Myös perinteisemmät esteettömyys ja saavutettavuus ovat tärkeä osa yhdenvertaisuutta. Olemme sitoutuneet toteuttamaan lähikoulutukset ja -tapahtumat esteettömästi, ellei se ole tilaisuuden luonteesta johtuen mahdotonta. Samoin kiinnitämme jatkossakin huomiota verkkokoulutusten ja -materiaalien saavutettavuuteen. Maantieteellisestä yhdenvertaisuudesta huolehdimme mm. etäjärjestelyillä tai korvaamalla matkakuluja.

Kaikilla tulisi olla mahdollisuus saada koulutusta ja kehittää itseään kykyihinsä ja tarpeisiinsa vastaavalla tavalla.

Lainsäädännön velvoitteet tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta koskevat ainoastaan opintokeskusta, mutta olemme halunneet ulottaa suunnitelman koskemaan myös ajatuspajan toimintaa.

Ajatuspajat ovat tärkeitä yhteiskunnallisen keskustelun paikkoja ja siksi niiden pitää arvioida – tarvittaessa kriittisestikin – sitä, kenelle annetaan ääni ja kuka kenenkin puolesta puhuu.  Seuraamme siksi jatkossa mm. podcast-vieraiden ja erilaisten asiantuntijakirjottajien sukupuolijakaumaa.

Yhdenvertaiset mahdollisuudet eivät tarkoita erojen kieltämistä, vaan sitä, että kaikilla tulisi olla mahdollisuus saada koulutusta ja kehittää itseään kykyihinsä ja tarpeisiinsa vastaavalla tavalla. 

Toivomme, että Visio voi tarjota kaikille opiskelijoille turvallisen oppimisympäristön. Pyrimme tekemään parhaamme, jotta opetuksemme kunnioittaisi kaikkien tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Lämmin kiitoksemme myös kaikille suunnitelmaan laadintaan osallistuneille.

Kerrothan jos huomaat toiminnassamme vielä parannettavaa: visio@opintokeskusvisio.fiLisätiedot: 

Katja Alvoittu 
katja.alvoittu@opintokeskusvisio.fi

Seuraa meitä

Tilaa uutiskirjeemme

Saat uusimmat opintokeskus Vision uutiset sähköpostiisi.

Tilaa