Hyppää sisältöön

Vaihtoehtoiset tulevaisuudet

Blogi

Millainen maailma voisi olla vuonna 2050? On helppo löytää dystopioita, uhkakuvia. Positiivisten, toiveikkaiden tulevaisuuskuvien luominen on usein työläämpää. Niiden luomisen äärelle on hyvä ihan pysähtyä, harjoitella toiveikasta tulevaisuusajattelua. Unelmoimaan, visioimaan millainen maailma voisi olla. Millaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia edessä voi olla? Millaisia toimia nämä tulevaisuudet vaativat? Minkä asioiden tulisi muuttua ja minkä pysyä ennallaan, jotta toiveikkaan tulevaisuuden visioihin voidaan päästä? Mitä muutos vaatii käytännön tasolla? Mitä se vaatii rakenteilta tai esim. lainsäädännöltä? Millaista muutosta asenteissa tulee tapahtua? 

Näiden kysymysten äärelle pysähdyttiin lauantaina 24.4.2021 Opintokeskus Vision ja Green European Foundationin järjestämän Feminist Climate Ambassadors – verkkovalmennukseen osallistuvien 20 eurooppalaisen aktivistin ja vaikuttajan kanssa. Metodina käytettiin Sitran kehittämää Tulevaisuustaajuus – työpajaa, joka on työpajamenetelmä toisenlaisten tulevaisuuksien rakentamiseen. Tulevaisuusajattelun ytimessä on ajatus, että mahdollisia tulevaisuuksia on useita. 

Mitä jos mikä tahansa olisi mahdollista?

Työpajassa kannustettiin miettimään, mitä jos mikä tahansa olisi mahdollista. Ja kysymyksiä syntyi: mitä jos kaikki olisivat tasa-arvoisia? Mitä jos kaikki rakastaisivat itseään sen sijaan että yrittävät kuluttamalla olla hyväksyttyjä muiden silmissä? Mitä jos voisimme jakaa maailman hyvinvoinnin sosiaalisen epätasa-arvon tasaamiseksi? Mitä jos voisimme luoda uuden tuotantojärjestelmän? Mitä jos kapitalismia ei olisi? Mitä jos emme riistäisi eläimiä ja luontoa vaan eläisimme harmoniassa luonnon kanssa? 

Työpajan aikana kyseenalaistettiin olemassaolevia käsityksiä ja olettamuksia tulevaisuudesta sekä luotiin pienryhmissä visioita vuoteen 2050. Syntyi visioita, joissa naisten osuus europarlamentissa sekä muissa päätöksenteko-organisaatioissa olisi 50% prosenttia. Joissa, vähemmistöryhmät ovat edustettuja päätöksenteossa. Visioita, joissa ympäristöasiat, kestävä kehitys ja yhdenvertaisuus ovat pakollisia koulutussisältöjä ympäri Euroopan. Visioiden luonnin lisäksi pohdittiin keinoja, joilla visiot voisivat toteutua. Teot jaettiin kolmeen kategoriaan; ensinnäkin suoraan ihmisten käytökseen vaikuttaviin tekoihin, toiseksi yhteiskunnan rakenteisiin vaikuttaviin tekoihin sekä kolmanneksi (muttei vähäisimmäksi!) ihmisten ajatteluun ja arvoihin vaikuttaviin tekoihin. 

Tulevaisuusajattelua omaan yhdistykseen/yhteisöön?

Pähkinänkuoressa:

  • Haasta olemassaolevat oletukset tulevaisuudesta.
  • Kuvittele, visioi vaihtoehtoisia tulevaisuuksia.
  • Ideoi millaisia tekoja, millaista toimintaa nämä visiot edellyttävät. Ja sitten toimintaa! 

Tulevaisuusteema on mukana myös paitsi Opintokeskus Vision hanketoiminnassa myös syksyn 2021 kurssitarjonnassa, tulossa niin Tulevaisuustaajuus- työpajoja kuin Toiveikas tulevaisuus – syysseminaari. Kurssikalenteri julkaistaan kesäkuun ensimmäisellä viikolla, pysy kuulolla! 

Jos haluat omassa yhdistyksessä/yhteisössäsi edistää tulevaisuusajattelua, voit tutustua Tulevaisuustaajuus- metodiin Sitran nettisivulla.
Tai jos tarvitset Tulevaisuustaajuus – työpajafasilitoijaa, voit ottaa yhteyttä: maia.fandi@opintokeskusvisio.fi

Seuraa meitä

Tilaa uutiskirjeemme

Saat uusimmat opintokeskus Vision uutiset sähköpostiisi.

Tilaa