Hyppää sisältöön

Vision tukien hakemiseen ja tilitykseen on tullut uudistuksia

Tiedotteet

Opintokeskus Vision järjestöille myöntämien tukien: opintotilaisuus- opintokerho- ja opintosetelituen hakukäytäntöihin on tullut verkkosivu-uudistuksen myötä muutamia muutoksia 1.8.2018 alkaen. Opintotilaisuus- ja opintokerhotukeen liittyvät seuraavat muutokset:

  • EU:n uuden tietosuoja-asetuksen nojalla koulutusten osallistujalistoja ei tarvitse enää toimittaa Visioon. Riittää, että järjestö ilmoittaa Visioon tilastointia varten tarvittavat tiedot osallistujista. Koulutuksen järjestäjän tulee kuitenkin säilyttää osallistujalistat mahdollisia tarkastuksia varten kolmen vuoden ajan.
  • Lomakkeiden täyttämistä on helpotettu, esim. pankkiyhteystiedot täytyy antaa vain, mikäli niihin on tullut muutoksia.
  • Paperiset tilityslomakkeet poistuvat kokonaan käytöstä. Jatkossa kaikkien yhteistyökumppanien kanssa laaditaan tilityssopimukset, joita on erityyppisiä. Mikäli yhdistyksellänne ei vielä ole Vision kanssa tilityssopimusta, laaditaan se siinä vaiheessa, kun seuraavan kerran haette tukia Visiosta 1.8.2018 jälkeen.

Opintosetelitukea ei myönnetä jatkossa enää erillisenä avustuksena, vaan korotettuna opintotilaisuustukena. Korotetun tuen suuruus on 30€/toteutunut oppitunti ja siinä on 25 %:n omavastuuosuus. (Vrt. normaali opintotilaisuustuki 20€/tunti, 50%:n omavastuuosuus).

Korotettu tukea haetaan samaan tapaan kuin tavallista opintotilaisuustukea. Uudessa hakulomakkeessa tulee olemaan kohta, jossa tuelle voi anoa opintosetelikorotusta.

Uutta opintotilaisuustukea hakevien kannattaa huomioida seuraavat seikat:

  • Tuki on suunnattu järjestöjen suomen kielen koulutuksiin ja se on harkinnanvarainen. Tuen myöntämiseen vaikuttaa esim. kouluttajan osaaminen ja koulutuksen ohjelman laatu. Tämä kannattaa huomioida hakemusta täytettäessä.
  • Korotettua opintotilaisuustukea myönnetään niin kauan, kuin Visiolla riittää siihen rahoitusta.
  • Tasapuolisuuden nimissä ensimmäiset hakemukset käsitellään kootusti viikolla 34. Lähettämällä hakemuksenne 19.8.2018 mennessä, lisäätte todennäköisyytenne saada korotettua tukea koulutuksiinne. Tämän jälkeen hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä.
  • Visiolta saamassanne päätöksessä näette, onko teille myönnetty opintotilaisuustuki tavallisena vai korotettuna. Etenkin pitkien kurssien osalta kyseessä voi olla myös näiden yhdistelmä.

Lisätietoja uudistuksiin liittyen antaa:

Suunnittelija Meri Tennilä, p. 044 727 3243
Opintosihteeri Leena Karisto. p. 044-727 3240

Seuraa meitä

Tilaa uutiskirjeemme

Saat uusimmat opintokeskus Vision uutiset sähköpostiisi.

Tilaa